Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi thời gian này.
Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới và nhấp vào nút "Chuyển đến màn hình xác nhận đầu vào" để xác nhận nội dung trước khi gửi.
Người phụ trách sẽ liên hệ với bạn trong vài ngày tới.Nếu bạn đang gấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (0887-55-2888).

Về những người đặt câu hỏi

Những người đặt câu hỏi
Họ và Tên
Tên
Mã bưu điện
Địa chỉ
Điện thoại
FAX không bắt buộc
email bắt buộc
資料 請求

Về những người chuyển đến

Họ và Tên
Tên
Địa chỉ
Điện thoại
FAX không bắt buộc
email bắt buộc
Khu vực bạn lựa chọn
Cơ sở của sự lựa chọn của bạn
Các cơ sở ở tỉnh Kochi:
Các cơ sở bên ngoài tỉnh Kochi:
Giới tính
Tuổi
tuổi tác
Mức độ chăm sóc cần thiết
Văn bản miễn phí

Hãy viết càng nhiều càng tốt về tình trạng của người nộp đơn.
Nếu bạn có bất kỳ dịch vụ hoặc bệnh viện nào bạn đang sử dụng, vui lòng điền vào chúng.

Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để cung cấp thông tin về việc sử dụng và dịch vụ của công ty này.
Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được quản lý và sử dụng hợp pháp, phù hợp và an toàn trong phạm vi cần thiết để đạt được yêu cầu của bạn.
Ngoài ra, thông tin cá nhân đã cung cấp sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý.
Nếu bạn đồng ý với các mục trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu đầu vào.
Tại thời điểm thực hiện một cuộc điều tra, chúng tôi cho rằng bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của công ty này.