Về phần mở đầu của video quảng cáo Konan-kai bên trong Tòa thị chính Konan (tòa nhà chính phủ chính)

Từ ngày 2024 tháng 4 năm 16, các video thương mại Konan-kai sẽ được phân phối trên bảng hiệu kỹ thuật số bên trong Tòa thị chính Konan (tòa nhà chính phủ chính).

Bảng hiệu kỹ thuật số bên trong Tòa thị chính Konan (tòa nhà chính phủ chính)

Đoạn quảng cáo có tựa đề `` Tương lai bùng nổ ở Konan-kai '' là một bản tóm tắt ngắn gọn về thông tin công việc của Konan-kai, nhưng vì nó nằm ở Tòa thị chính và không thể phát ra âm thanh nên nó được phân phối kèm theo chú thích.

Để biết thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng, vui lòng truy cập trang nghề nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi đang mong đợi ứng dụng của bạn.

Quay lại