Về việc bắt đầu phân phối quảng cáo trên YouTube

Từ ngày 2023 tháng 24 năm XNUMX, chúng tôi đã bắt đầu phân phối quảng cáo Konankai trên YouTube.
Đó là một CM tóm tắt ngắn gọn thông tin tuyển dụng của Konankai, mang tên “Phiên bản tương lai bùng nổ của Konankai”.

Để biết thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng, vui lòng truy cập trang nghề nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi đang mong đợi ứng dụng của bạn.

Quay lại