Phiên thông tin trực tuyến

Hình ảnh cuộc họp trực tuyến

Nhân viên cấp cao và nhà tuyển dụng sẽ cung cấp giải thích trực tuyến về công ty.
Bạn có thể tham gia với bạn bè, tiền bối và hậu bối của mình.Chúng tôi mong đợi nhiều câu hỏi của bạn.

イ ベ ン ト 詳細

Ngày Vui lòng cho chúng tôi biết ngày và giờ mong muốn của bạn
時間 10:00 - 17:00 (khoảng 1 giờ trong khung giờ liệt kê bên trái)
Địa điểm Trực tuyến
Công suất Một số tên
Liên Hệ Tư Vấn ĐT: 0887-55-2843 Các ngày trong tuần 9: 00-17: 00
Thư:honbu@kounankai.jp
Người tuyển dụng: Phòng Nhân sự Ishida