Hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh và một người phụ nữ lớn tuổi nắm tay nhau

Chúng tôi nhấn mạnh tôn trọng nhân quyền, là nguồn gốc của phúc lợi xã hội, bất kể khuyết tật, tuổi tác, thu nhập, v.v.
"Hỗ trợ mọi người an tâm sống cuộc đời",
"Để đảm bảo rằng những người cần các dịch vụ phúc lợi nhận được sự hỗ trợ công bằng và phù hợp"
Tôi nghĩ đó là một sứ mệnh đối với cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, khi điều hành một doanh nghiệp phúc lợi xã hội, chúng tôi tin rằng "công việc kinh doanh mà cộng đồng địa phương mong muốn nên được thực hiện cùng với cộng đồng."
Với đây là niềm tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp vào việc nâng cao và phát triển phúc lợi trong cộng đồng địa phương.

5 chính sách cơ bản

Hình ảnh nữ nhân viên đang đỡ một cụ bà đang đặt tay lên eo

1Quản lý cơ sở tập trung vào mối quan hệ với cộng đồng địa phương và gia đình

Với lập trường cơ bản là tiếp cận mọi người dân, chúng tôi sẽ nắm bắt được tình hình địa bàn, hoàn cảnh gia đình và vận hành cơ sở tận gốc trên địa bàn.

2Hỗ trợ thích hợp cho cuộc sống độc lập coi trọng phẩm giá của mỗi người dùng

Dựa trên ý tưởng ủng hộ sự độc lập của hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ sự độc lập của mỗi người dùng.

3Quản lý cơ sở nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao mang đến cho người dùng sự an tâm và hy vọng.

4Tích cực phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi học tập, hội thảo để tiếp thu trình độ của cán bộ, nâng cao trình độ của cán bộ, tích cực phát triển nguồn nhân lực.

5Năm trái tim phản ánh, khiêm tốn, phục vụ, biết ơn và trung thực

Nhân viên luôn cố gắng đối xử với người dùng, gia đình của họ và người nước ngoài bằng "sự hối lỗi, khiêm tốn, phục vụ, biết ơn và trung thực."